Vzdialená správa, administrátorské služby

Nevyhnutná podmienka konkurencieschopného riadenia firmy je, aby sa vedenie mohlo stopercentne koncentrovať na svoju hlavnú činnosť. Práve možnosť tohto prístupu zakladá outsourcing informačných služieb, teda keď prevádzku IT infraštruktúry zabezpečia externí odborníci.

V súčasnosti je nepredstaviteľné efektívne riadenie konkurencieschopnej firmy bez využitia informačných systémov. Kým sa však informačné systémy stávajú prístupnejšími z hľadiska používania pre bežného používateľa, ich administrácia a prevádzka sa stáva čoraz zložitejšou úlohou. Keď chceme vyťažiť maximum z potenciálu informačného systému, tak k nastaveniu a k spoľahlivej prevádzke potrebujeme čoraz viac špecializovaných odborníkov. Takých je však k dispozícií relatívne málo. Ďalší problém predstavuje zamestnanie špecialistov , pre väčšinu malých a stredných podnikateľov je ich zamestnanie na plný úväzok príliš nákladné.


Naše riešenie

Na riešenie tohto problému ponúkame riešenie na zabezpečenie vzdialenej správy informačných systémov. Namiesto univerzálneho administrátora z čiastočnými znalosťami z každej oblasti, správu a údržbu vykonávajú špecialisti a dokonca lacnejšie.


Je koniec experimentov. Vyskytnuté problémy budú riešiť špecialisti z príslušnej oblasti.

Prevádzkovanie systému

Možnosť čiastočného alebo celkového premiestnenia prevádzky informačných systémov do nášho profesionálneho a efektívnejšieho systému.

Možnosť outsourcingu ľubovoľnej časti IT systému podľa požiadavky klienta. Služba Total IT Oursourcing znamená celoplošný informatický oursourcing, čo prinesie najvyššie úspory a efektívny rast.

Náš klient prevádzku určitých, prevažne kritických elementov odovzdáva nám s vedomím, že nepretržitú a správnu prevádzku daných elementov informačného systému zabezpečuje profesionálny a oveľa efektívnejší tím.

Tým pádom náklady na prevádzku budú nižšie a plánovateľné, a v kvalite služby nastane silný rast.