Laboratórny Informačný Systém

Laboratórny Informačný Systém „LabInfo“ je univerzálnym informačným systémom, ktorý sa dá využiť v každom biochemickom a hematologickom laboratóriu. Plne vyhovuje potrebám aj tých najväčších laboratórií.

Patrí medzi prvé informačné systémy svojho druhu na Slovensku. Na jeho vývoji a zdokonaľovaní pracujeme od roku 1989.

V jeho terajšom tvare sú zapracované návrhy, nápady a pripomienky užívateľov z desiatok nemocníc. Pri jeho vývoji sme kládli najväčší dôraz na jednoduchú obsluhu, aby užívatelia vedeli používať informačný systém aj bez hlbších znalostí ovládania výpočtovej techniky. Vďaka používanej špeciálnej technike nestratí spracovanie dát svoju vysokú rýchlosť ani v prípadoch prevádzkovania na tých najstarších počítačoch, ktoré sa ešte aj dnes objavujú v niektorých laboratóriách.

Orientácia firmy na zdravotníctvo a vysoký počet užívateľov zaručuje neustály ďalší vývoj a skvalitňovanie podľa požiadaviek odberateľov. Skutočnosť, že systém je dielom slovenského autorského kolektívu, je zárukou aj do budúcna, že systém bude stále v súlade s požiadavkami slovenského zdravotníctva a zdravotníckej legislatívy.

Doteraz sme budovali informačný systém v nasledujúcich nemocniciach:


Zapojené analyzátory

Informačný systém umožňuje komunikovať s ľubovoľným automatickým a poloautomatickým analyzátorom vybaveným komunikačným rozhraním.

Doteraz bolo riešené prepojenie na nasledovné analyzátory: