Software Development Outsourcing

Micronet sa zaoberá outsourcingom od roku 2005, v prvom rade pre zahraničných klientov. Odvtedy máme priebežne objednávky, vďaka čomu disponujeme bohatými skúsenosťami v organizovaní a zrealizovaní prác s outsourcingovou charakteristikou.

Naša firma dokáže byť efektívnym partnerom vo väčších projektoch, kde sa prejavia problémy s nedostatočnými ľudskými zdrojmi alebo v projektoch s tesným rozpočtom. Po výbere ľudských zdrojov podľa požiadaviek a následnom oboznámení a prijatí klientom začneme spoluprácu na projekte.

 

Komu je to výhodné?

Offshore outsorcing je rýchlo rozvíjajúca sa prax ako v Spojených Štátoch tak aj v Západnej Európe.

Firmy sú čoraz pod väčším tlakom, aby čím skôr vydali svoje produkty alebo ich riešenia rýchlo sledovali vývoj technológií bez toho, aby to išlo na úkor kvality alebo vyžiadalo nadmerné vlastné ľudské zdroje. Preto najviac stredných, často i menších firiem vnímajú outsourcing ako alternatívu k vlastnému informačnému rozvoju.

Pôvodne outsourcing ponúkal firmám možnosť na zníženie svojich výdavkov. V dnešnej dobe čoraz viac firiem si uvedomuje, že vďaka výbornej pracovnej sile z outsourcingu môže zvýšiť aj kvalitu svojej práce.

Momentálne outcourcing v informatike využíva len malé percento potenciálneho trhu. Krajiny ako Rusko a India rýchlo reagovali na nedostatok pracovnej sily v oblasti IT a premenili sa na outsourcingové veľmoci, ale podľa prognóz ich produktivita predstavuje stále len zlomok z dopytu v budúcnosti.

Jednoducho povedané outsourcing funguje dobre. Znížením výdavkov, rizík a skrátením produkčnej doby garantuje firmám ostať v čele trhu.

 

Prečo je výhodné?

Vznikajúce výhody u partnerov vďaka našej spolupráce:

Na aké úlohy zabezpečujeme pracovnú silu?

Jednotlivé osoby na určené projekty vyberáme podľa požiadaviek našich partnerov. Vybrané osoby predstavíme, zoznámime s daným partnerom a po úspešnom teste s ich súhlasom sa zúčastnia na spoločných projektoch.

Aktuálne najväčší dopyt je na senior softvérových vývojárov a na kreatívnych, dynamických programátorov absolventov. Podľa požiadaviek dokážeme zabezpečiť vedúceho vývoja, analytika, databázového špecialistu, konzultanta aj sieťového inžiniera a v týchto oblastiach zabezpečíme aj školenia.

 

Sme v úzkom kontakte s odborníkmi, ktorí disponujú špeciálnymi vedomosťami a skúsenosťami v technológiách, ktoré sa zriedkavejšie objavujú na trhu a v prípade potreby dokážu pomôcť a poradiť naším klientom.