Staň sa členom tímu Micronet

Naša firma je zameraná na plánovanie a vývoj informačných systémov. Hlavnú činnosť tvorí vývoj a údržba vlastného softvéru. Okrem vlastných projektov pre viacerých zahraničných partnerov vykonávame vývojárske práce, ako subdodávateľ.

Kapitál našej firmy predstavujú naši kolegovia, preto vkladáme veľký dôraz na ich výber, profesijný rast a vytvorenie vhodného pracovného priestoru a atmosféry.

Výhody našich zamestnancov:


Čo očakávame od našich zamestnancov

Sme vedomí toho, kto u nás pracuje môže získať skúsenosti s najnovšími technológiami pod vedením výnimočných odborníkov. Kto sa uplatní v tejto práci, tomu sa otvoria možnosti bez hraníc. Kvôli tomu by sme radi vložili kapitál do ľudí, ktorí:


Informácie pre uchádzača

Kontaktovať a viesť v databáze budeme len vybraných uchádzačov. V prípade, že máte záujem byť vedený v databáze uchádzačov o zamestnanie našej spoločnosti, uveďte prosím vo svojej žiadosti aj súhlas s archiváciou Vašich osobných údajov podľa z. č. 428/02 v nasledovnom znení:

"V súlade so zákonom 428/2002 Z.z. súhlasím, aby moje osobné údaje obsiahnuté v poskytnutých úradných dokladoch a priložených listinách boli kopírované, skenované alebo ináč zaznamenané v informačnom systéme vedenom spoločnosťou MicroNet s.r.o., za účelom a v rozsahu potrebnom k spracúvaniu údajov prevádzkovateľom. Prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé."

Pracovné ponuky

Our company is seeking applicants to the following positions. (clicking on the link the full description of each position in Slovak language will appear):


Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite prosím motivačný list spolu so štruktúrovaným životopisom v anglickom jazyku na e-mailovú adresu uvedenej kontaktnej osoby v “.doc” alebo “.rtf” formáte. Do predmetu e-mailu uveďte názov pozície, o ktorú sa uchádzate